Reply To: Tek na smučeh 2016/2017

Home Forums Tek in tek na smučeh Tek na smučeh 2016/2017 Reply To: Tek na smučeh 2016/2017

#43049
kordikordi
Participant

No siskoti, da vas vidim….

Nosilec tekmovanj ŠPORTNA ZVEZA
in občina Železniki vas vabita na
TEK NA SMUČEH

SOBOTA, 11.3.2017
SORIŠKA PLANINA
Prevzem startnih številk na podlagi vplačila z
gotovino ali naročilnico je v prijavnem prostoru
od 8,30 ure dalje.
START ob 9,00 uri.
oobbvveezznnee PRED PPRRIIJJAAVVEE::
Tekmovanje bo izvedeno, če bo prijavljenih
najmanj 15 ekip oz. 30 tekmovalcev. Zato so
OBVEZNE PREDPRIJAVE in sicer do
ČETRTKA 9.3.2017 do 12,00 ure
Če prijav ne bo dovolj, vas bomo
v četrtek 9.3.2017 tudi obvestili po elektronski
pošti oz. na spletnih straneh.
Prijave zbiramo na naslovih Športne zveze
mirko.gartner@gmail.com
rekreacija@zsport-skloka.si
bazen@zsport-skloka.si
NNAAČČIINN TTEEKKMMOOVVAANNJJAA::
Tekmovanje je ekipno za pokale 37. ŠRI, ločeno
za moške in ženske.
Ekipa šteje DVA tekmovalca-ki.
Tekmovanje šteje tudi za NAJ rekreativca-ko.
Istočasno se tekmuje tudi v posamičnem
tekmovanju ( moški, ženske v 4 kategorijah).
Za MOŠKE je proga dolga cca 6 km,
za ŽENSKE cca 4 km.
Start je posamičen, na tekmovanju je dovoljeno
teči klasično ali s prosto (drsalno) tehniko.
IIzzvvaajjaalleecc::
Športno društvo Buldožerji
Vodja tekmovanja : Mirko Gartner
PPRRIIJJAAVVNNIINNAA::
Na tekmovalca-ko je 9 €
in vsebuje: organizacijo tekmovanja, pokale
za prve tri zmagovalne ekipe, medalje za
najboljše tri posameznike v kategoriji in topli
obrok.
IInnffoo::
Mirko Gartner 041 386 659
Marjan Kalamar 031 710 454
PPoommeemmbbnnoo ssppoorrooččiilloo::
Več o tekmovanju v propozicijah, ki bodo
naknadno objavljene na spletnih straneh ŠRI
Organizator in izvajalec tekmovanja odklanjata
kakršnokoli odgovornost v slučaju nesreče
tekmovalcev ali