POZOR – DONACIJA KLUBU iz naslova DOHODNINE

Home Forums Splošno POZOR – DONACIJA KLUBU iz naslova DOHODNINE

 • This topic is empty.
Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Author
  Posts
 • #28508
  borisg
  Participant

  KOLOKOVEC /KA POZOR!

  Zadnjih nekaj je v veljavi zakon po katerem lahko del dohodnine (do največ 0,5%) nameniš kaki ustanovi, društvu, zavodu…naj bo tokrat to ŠD KOLOKA.

  NAVODILA, KAKO TO STORITI:

  1. S spletne strani DURS-a http://www.durs.gov.si/….Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177.pdf prenesi obrazec in ga sprintaj.
  2. Izpolni obrazec, kot na spodnji sliki.
  3. Oddaj na Izpostavi DURS-a

  Podatki o ŠD KOLOKA:

  ŠPORTNO DRUŠTVO KOLOKA
  Davčna številka: 45763518

  URADNI TEKST:

  NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA
  DONACIJE
  V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08,
  78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po
  tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje
  splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
  Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih
  pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki,
  kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov
  Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot
  nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega
  zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova
  dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne
  štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega
  prava.
  Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi
  dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma
  nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave
  Republike Slovenije:
  http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/predpisi/2009/2009_09_sklep_44_sv_-
  _seznam_donacij-precisceno.doc
  Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali
  0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
  Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni
  stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
  Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za
  katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo
  zahtevo ali preklic zahteve.

  PA HVALA!

  #29656
  putimir
  Participant

  Bravo! Bom še jest mal pogledal, pa napisal, kako se to stori preko eDavkov….

  #29657
  Pantani
  Member

  Boris, kot sem ti že telefonsko rekel, mora društvo obstajati vsaj 2 leti, tako da s tem letos (in verjetno tudi drugo leto)ne bo nič. Šele nato lahko zaprosi za pridobitev statusa, ki deluje v javnem interesu, kar z drugimi besedami pomeni, da nam lahko nakazujejo donacije z naslova dohodnine, in še to te mora DURS sprejeti (obstaja seznam društev, ki jim lahko del dohodnine nakažeš). Za sprejem oz. prijavo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, moramo oddati še naslednje:

  – poročilo o delu za katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
  – Letno poročilo (bilanco stanja) društva za zadnji dve leti;
  – Sprejet program prihodnjega dela na teh področjih;
  – Dokazila o rezultatih svojega delovanja;
  – Morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon;
  – Kopijo veljavnega akta društva, ki je na občini;

  lp, B.

  #29658
  putimir
  Participant

  Men je kr sumljvo, da bi vseh tistih miljon upravičencev (od katerih so nekateri res obskurni, verjetn nimajo več kot 2 člana), ki so na spisku, izpolnilo vse te pogoje…

  Tud v 142. členu o dohodnini ni videt nič o teh posebnostih…

  Bom jst jutr govoril z našimi, kako se pride na to listo…da vidmo iz prve roke…

  #29659
  borisg
  Participant

  OK, počakajmo da še Puti v hiši preveri, če zadeva ni vzdržna se post BRIŠE!!

  Za osebno nakazovanje donacij pa je odprt KOLOKIN transakcijski račun:
  TRR: SI56 0312 8100 0841 721 odprt pri SKB

  LP

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.