Kolesarstvo

Kolesarjenje je glavna panoga Koloke v poletnih mesecih.

Kolesarska sezona se za Kolokovce uradno začne s tradicijonlalnimi pripravami v Zadru ob koncu marca. Z organiziranimi kolesarskimi rundami pričnemo z začetkom aprila in potekajo vse do konca septembra. Organizirane so 2-krat tedensko – v torek in četrtek, z zborom ob 16.30 pred kavarno Mihol v Škofji Loki. Običajno med aprilom in septembrom 1-krat mesečno organiziramo otroško rundo za naše najmlajše nadebudne člane. Vse bolj priljubljene pa so tudi ženske runde, ki pa se trenutno organizirajo po dogovoru med članicami. Ob vikendih večkrat objavimo in po dogovoru organiziramo “zlate runde”. To so daljše runde oz. izletu v okolici, na morju ali pa si za cilj izberemo katerega izmed znamenitih vzponov v bližnjih Alpah ali Dolomitih.

Za člane Koloke je tekom sezone vsak 1. četrtek v mesecu organizirano tudi interno tekmovanje GP Koloka, kjer člani zbirajo točke in se potegujejo za čim boljšo končno uvrstitev, ki jo razglasimo na zaključnem GP-ju konec septembra.

Organizacija kolesarskih rund

Seznam kolesarskih rund bo objavljen sproti na domači strani.

Zbor rund je v torek in četrtek ob 16:30 pred kavarno Na štengah. Glede na števeilo udeležencev vodja runde razdeli kolesarje v manjše skupine (max 6 kolesarjev). Vodja runde prične z ogrevanjem (vožnja v zmernem tempu proti trasi runde), določi nadaljni tempo in potek runde, določi interval “smene”,…

Vodje rund:

Pravila na rundah
  • upošteva se navodila vodij rund
  • največje število kolesarjev v skupini je 6
  • vzporedna vožnja kolesarjev je PREPOVEDANA
  • v primeru, da večjega števila udeležencev se formirajo skupine glede na pripravljenost (hitrejše in počasnejše skupine), ki odpeljejo isto traso z razliko v tempu
  • če je skupina samo ena se tempo prilagodi najšibkejšemu
  • kolesarske runde so organizirane samo za člane ŠD Koloka
  • na rundah se upošteva vsa CPP, ki veljajo za kolesarje