Občni zbor ŠD Koloka 2018

Vse člane ŠD Koloka vabimo na redni občni zbor ŠD Koloka, ki bo v četrtek, 22.2.2018 ob 18. uri v OŠ Ivana Groharja v Podlubniku.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora in potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem:
– poročila o delu v letu 2017
– finančnega poročila za leto 2017
4. Obravnava in sprejem:
– načrta dela in aktivnosti 2018
– finančnega plana za 2018
5. RAZNO: predlogi, pobude, vprašanja, pripombe,…
6. Zaključna beseda

OPOZORILO:
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 15 minut, nato občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Vse člane tudi naprošamo, da do konca februarja 2018 poravnajo članarino, ki za obstoječe in nove člane znaša 20 EUR, mldaina do 18. leta in veterani nad 60 let pa so oproščeni članarine.

Članarino prosimo, da poravnate preko TRR nakazila po spodnjem vorcu:

Naprošamo, da vestno poravnate članarino v navedenem roku – 1.3.2018.

Z iskreno željo, da se našega občnega zbora udeležite vas prisrčno pozdravljamo!