Naj Kolokovec / Naj Kolokovka

S tem tekmovanjem za Naj Kolokovca/Naj Kolokovko želimo spodbuditi člane, da bodo v čim večjem številu obiskovali kolesarske runde in kolesarske prireditve ter tekmovanja po Sloveniji. Vsak član bo za vsak obisk runde, udeležbe na kolesarski prireditvi ali tekmi prejel točko. Te točke bodo člani nabiral tekom celotne kolesarske sezone. Na zaključku kolesarske sezone (30.9.2016) bomo razglasili Naj kolokovca in Naj Kolokovko leta 2016. V primeru, da imata dva(ali več) člana enako število točk, je zmagovalec tisti, ki je bolje uvrščen v tekmovanju za GP Koloka.

Udeležbo na rundi, prireditvi ali tekmovanju boste člani lahko potrdili preko obrazca na tej spletni strani.

OPOZORILO: Prisotnosti ne bomo preverjali zato bo točkovanje baziralo na poštenosti članov ŠD Koloka.

TRENUTNO STANJE: TUKAJ

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/forms/d/1wVkdFjsADI1tg1FiBqTaQ47cS6aC_He9iPjaHlLYdz0/viewform?embedded=true&usp=drivesdk” title=”Naj Kolokovec / Naj Kolokovka” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_form_list.png” width=”100%” height=”1200″ style=”embed”]