Občni zbor 2020

V četrtek, 23.1.2020, ob 18. uri vas vabimo na 11. občni zbor Športnega društva Koloka, ki bo v Gasilskem domu na Trati.

Dnevni red občnega zbora

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora in potrditev dnevnega reda
 3. Obravnava poročil iz preteklega leta:
  • finančnega poročila za preteklo leto 2019
  • poročilo o delu v letu 2019
  • poročilo nadzornega odbora o delu kluba v letu 2019
 4. Obravnava in sprejem plana za leto 2020 :
  • načrt dela in aktivnosti v letu 2020
  • finančni plan za leto 2020
 5. RAZNO: predlogi, pobude, vprašanja, pripombe
 6. Zaključna beseda

Članarina

Na občnem zboru boste lahko pravnali tudi članarino. V letošnjem letu članarina v ŠD Koloka znaša 25 EUR. Za otroke do 15. leta je članarina brezplačna.
Članarino bo na občnem zboru pobiral Tomaž Jelovčan. Poravnate jo lahko tudi preko TRR z UPN nalogom na banki oz. pošti ali preko spletne banke (predloga UPN naloga)

Plačilo priprav

Tisti, ki ste se prijavili na priprave na občnem zboru poravnajte znesek aranžmaja in s tem potrdite svojo prijavo.