Razpis za novo vodstvo ŠD Koloka

Ker se je trenutnemu vodstvu in organom društva z lanskim letom že iztekel mandat in zaradi razmer v letošnjem letu funkicjo izvaja kot v.d., razpisujemo kandidature v organe ŠD Koloka.

Organi društva:
– predsednik
– podpredsednik
– upravni odbor (poleg predsednika in podpredsednika še 5 članov)
– nadzorni odbor (3 člani)
– tajnik

V kolikor se čutite, da bi s sodelovanjem v katerem od organov lahko pripomogli k delovanju društva ali ga tudi izboljšali in imate vizijo kako, vas pozivamo, da do ponedeljka, 17.1.2022, svojo kandidaturo pošljete na email naslov: sd.koloka@gmail.com. V mailu pripišite za kateri organ kandidirate.

V kolkor bomo kandidature prejeli, jih bomo objavili na domači strani www.koloka.si najkasneje v petek, 21.1.2022.

Volitve v nove organe bodo potrekale na občnem zboru, ki bo predvidoma konec januarja oz. začetek februarja 2022 – točen datum bo objavljen naknadno.