VABILO na občni zbor Koloka 2017

Vse člane ŠD Koloka vabimo na redni občni zbor ŠD Koloka, ki bo v četrtek, 23.2.2017 ob 18. uri v glasbeni učilnici OŠ Ivana Groharja v Podlubniku.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora in potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem:
– poročila o delu v letu 2016
– finančnega poročila za leto 2016
4. Izvolitev in potrditev novega predsednika
5. Obravnava in sprejem novega statuta (usklajenega z novim Zakonom o društvih) – osnutek novega statuta
6. Izvolitev/imenovanje in potrditev:
– novega podpredsednika
– novega tajnika-blagajnika
– novega upravnega odbora
– novega nadzornega odbora
7. Obravnava in sprejem:
– načrta dela in aktivnosti 2017
– finančnega plana za 2017
7. RAZNO: predlogi, pobude, vprašanja, pripombe,…
8. Zaključna beseda

Ker je letošnji občni zbor “volilne” narave, saj bomo imenovali novega predsednika, podpredsednika, tajnika-blagajnika, upravni in nadzorni odbora, prosim tiste, ki bi radi aktivneje sodelovali v organih ŠD Koloka, da pošljete svoje kandidature v posamezen organ skupaj s kratkim opisom oz. vašim “programom” (obljube, načrti, cilji,…) na sd.koloka@gmail.com do vključno torka, 21.2.2017.

OPOZORILO:
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 15 minut, nato občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Vse člane tudi naprošamo, da do konca februarja 2017 poravnajo članarino, ki za obstoječe in nove člane znaša 20 EUR, mldaina do 18. leta in veterani nad 60 let pa so oproščeni članarine.

Članarino prosimo, da poravnate preko TRR nakazila po spodnjem vorcu:

Naprošamo, da vestno poravnate članarino v navedenem roku – 1.3.2017.

 

Z iskreno željo, da se našega občnega zbora udeležite vas prisrčno pozdravljamo!